Bildiri Gönderimi

 

                                                      

                                                       

                                                        BİLDİRİ KİTABI İNDİR

 

 

Bildiri Özet Kuralları

1. Kabul edilen fakat sunum yapılmayan bildiriler bildiri kitabından çıkartılacaktır.
2. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
3. Bildiri sunum şekli Sözel-Poster sunum olacaktır; (Sözel sunum olarak kabul edilenler, kişilere ayrıca bildirelecektir.)
4. Vaka çalışması olarak gönderilen bildiriler sözlü sunum olarak kabul edilmeyecek olup, poster bildiri olarak değerlendirilecektir.
5. Bildiri özeti; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
6. Bildiri özeti Türkçe olarak gönderilmelidir.
7. Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
8. Metin tek paragraf olmalıdır. 2 adet tablo ve 1 adet şekil eklenebilir.
9. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
10. Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
11. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.
12. Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
13. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.

 

Geri Bildiri

Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır. Bildiriler için  Carina Event ile sempozyum@carinaevent.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.